Nasıl Daha İyi bir Koç Olabiliriz?

,

Koç; öğütlerde bulunmadan rehberlik yaparak, size potansiyelinizi fark ettirip kendi kendinize koyduğunuz sınırların ötesine geçmeniz için cesaret veren ve sizde farkındalık oluşturandır. Bu profesyonel ilişkide koç, müşterinin getirdiği sorunun çözümünün müşterinin kendisinde olduğunu bilir. Müşteriyi tam ve mükemmel olarak görür. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de koç, kendisini geliştirmek için ilgili yayınları takip eder, akredite eğitimler alır, mesleki gelişimine katkı sağlayan kitaplar okur, bilgilerini güncel tutar, pratik yapar ve böylece kendisine yatırım yapmış olur.

Süpervizörlük hizmetini almak şunun için önemlidir: Koç tekrarladığı hatalarını göremiyor, fark etmeden önyargılı davranıyor olabilir. Kendisiyle benzer problemlerle gelen müşterileri karşısında sık sık tıkanıyor olabilir. Süpervizörlük hizmeti almıyorsa ve kendi gelişim yolunda belli bir noktada duraklamış ise yerinde olmayan sorular sorarak süreci gereksiz uzatabilir, hatta sürece zarar bile verebilir.

Süpervizörlük sayesinde mesleki ve kişisel farkındalığımızda olması gereken gelişme süreci çok daha yumuşak ve sağlıklı bir şekilde ilerler.

Benim gözlemime göre başarılı koçlar iki şeyi mutlaka yaparlar. Bunlardan bir tanesi, zaman zaman müşterilerinden izin isteyerek görüşmelerinin ses kayıtlarını alıp dinlemek. Böylece fark etmeden yaptıkları hataları ve nasıl daha iyi seans yapabileceklerini görürler. Ayrıca gelişmelerini takip edebilmeleri için kendilerini dışardan gözlemlemeleri çok önemlidir. İkincisi ise deneyimli ve tarzını beğendiği koçlardan süpervizörlük hizmeti almak. Süpervizörlük, deneyimli bir koçun daha az deneyimli bir meslektaşının vakalarını ele alırken onun karşılaştığı zorlukları anlayıp ona bilgi ve deneyim aktarmasıdır. Ben tuttuğum on yıllık görüşme kayıtlarıma baktığımda süpervizörlük aldığım dönemlerde gelişimimin daha hızlı olduğunu fark edebiliyorum. Araştırmalara göre de “Koçlar, süpervizyonun başlıca faydalarını, koçluk yeteneğinin geliştirilmesinde (%88) ve koçluk kalitesinin garanti altına alınmasında (%86) görmüşlerdir.”

Kaynak:(http://www2.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/FFC9C11E-20A6-4E30-9F50-8E58BC9FFA1B/0/Learnanddevsur2009.pdf)

Süpervizörlük Hizmetiyle

 1. Çeşitli vaka tartışmaları yapılabilir.
 2. “Meslek olarak nasıl ilerleyebilirim” sorusuna cevap alınabilir.
 3. Koçluk kariyer planlama, mesleki çerçevenin kurulması ve yürütülmesi sağlanabilir.
 4. Mesleki bilgi aktarımı yapılabilir.
 5. Mesleki deformasyon önlenebilir.
 6. Zor müşteri ile baş etme yolları paylaşılabilir.
 7. Yetişkin, ergen, çocuk, çift ve ailelere mesleki yaklaşım ipuçları verilebilir.
 8. Koçlukta sınırların belirlenmesine destek olunabilir.
 9. Kalıcı etik standartlar oluşturulabilir.
 10. Mesleki referanslar sağlanabilir.
 11. Koçlukta akreditasyon, unvan verme ve mesleki belgelendirme sürecine destek olunabilir.

Belgelendirme neden gereklidir?

Süpervizörlük bir koçun kendisini geliştirmesi için gereklidir, geldiği noktayı ispatlaması da ancak belgelendirme ile olabiliyor. Ayrıca belgelendirme ile:

 • Koçluk hizmetinden faydalanan kişileri korumak ve onlara hizmet etmek
 • Koçların yetkinliklerini ölçmek ve onaylamak
 • Koçların sürekli gelişimini desteklemek
 • Koç olarak güvenilirliğinizi arttırmak ve olası müşterilere sizin tecrübeli ve profesyonel bir koç olduğunuzu göstermek.
 • Meslekte yüksek standartlarınız olduğunu göstermek.
 • Etik kurallara bağlı olduğunuzu göstermek.
 • Bilgi ve beceri düzeyiniz hakkında fikir vermek.
 • Kariyer hedefinde size kişisel tatmin getirmek.
 • Ulusal ve uluslararası olarak koçluk mesleğinin bütünlüğünü güçlendirmek.
 • Mesleki gelişiminizi ciddi bir şekilde devam ettirdiğinizi göstermek.
 • Sizi profesyonel bir koç olarak geliştirmek, becerilerinizi ileri taşımak.

kazanımlarına ulaşılır.

Tecrübelerime göre koçluk eğitimini, bu eğitimlere katılanların beşte biri kendisi için, beşte biri eşi ile ilişkisi için, beşte biri çocuğuyla ilişkisi için, beşte biri mevcut kariyerinde gelişmek için ve kalan beşte biri ise profesyonel koçluk yapmak için istiyor. Profesyonel olarak koçluk yapmak isteyenlerden de ancak süpervizörlük hizmeti alanlardan başarılı koçlar çıkıyor.

Süpervizörlük alabilmeyi kabul etmek mesleğin başındaki koçlar için gerekli ve daha kolaydır. Koçlukta öğrenecek ve geliştirilecek çok alan vardır. Bu yüzden koçlar, süpervizörlük hizmetini eğitimin devamı gibi düşünerek hızlı gelişim için, kendilerine yatırım yapmak için almalıdırlar. Tecrübe kazanan koç, yeterince geliştiği yanılgısına düşerek süpervizörlük hizmeti almakta zorlanır. Koçun gelişiminde en önemli engel kendi egosudur. Hata yapmaktan, eksiğini görmekten ve bunun da başkası tarafından görülmesinden çekinir. Ancak güven sorununu aşmış, gelişime açık, tecrübeli bir koç cesaretle süpervizörlük alabilir.

Koçluk mesleği müşterinin kalbine, ruhuna, gelişimine ve farkındalığına yönelik olduğu için süpervizörlükle yapılan yatırım, koçun kendisine yaptığı yatırımdan çok İNSAN’a yaptığı bir yatırımdır. Gelişime açık, cesaretli koçların çoğalması dileğiyle…

Banu Uzkut Onuk
Bütünsel Aile ve Öğrenci Koçu
www.banuonuk.wordpress.com