Dışavurum

,

Bazen duygular bir renk olur, bazen bir ses, bazen de bir form…

Hepimizin içinde farklı alanlarda, farklı oranlarda yaratıcılık vardır. Ancak, çoğu insan yaratıcılık gücünün farkına bile varmaz. Kendi yaratıcılığımızı kullanabilirsek, duygularımızı tanımayı ve ifade etmeyi, kendimiz ile iletişim kurmayı ve sorunlara farklı bir noktadan bakmayı da sağlayabiliriz.

Dışavurumcu sanatlar ve yaratıcılık çalışmaları, içimizde var olan büyük gücün, yaratıcılığın açığa çıkmasını ve bu sayesinde kendimizi ifade etmemizi, geliştirmemizi ve sorunlarla başa çıkabilmemizi sağlayan bir çeşit terapi tarzıdır.
Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanında bile sanatın iyileştirici gücü fark edilerek, özellikle müzik ve makamlar kullanılmıştır.
Koçluk mesleğinde artık koçlar, temel bilgi ve beceriler dışında farklı alanlarda aldıkları eğitimleri, bilgi birikimlerini de kullanabilmektedirler. Bu anlamda dışavurumcu sanatların da kullanımı biz koçlara çok güzel pencereler açmaktadır. Dışavurumcu sanatlar ve yaratıcılık çalışmalarında her türlü boyalar, kurdeleler, renkli kağıtlar, dergilerden kesilmiş resimler, kil ve de sanatın değişik dallarından faydalanılır. Kişilerin, sanatın müzik, şiir, hareket, psikodrama gibi yönleriyle kendilerini ifade etme imkanı bulur. Çizim yapma, boyama, heykel yapma ve bunun gibi sanatsal aktiviteler kişilerin içsel çatışmalarına çözümler bulabilir, derin ve bastırılmış duyguları açığa çıkarmaya yardımcı olabilir ve kişisel farkındalığa katkıda bulunabilir.
Çalışma sırasında ortaya çıkan sanat ürünleri çalışılan problemlerin ulaşılabilir, somut bir ifadesidir, bu çalışmalarda yapılan değişiklikler de gelişim ve değişim sürecinin sonucudur. İfade edilmesi zor duyguları, korkuları somutlaştırır ve nihayetinde danışanın bu duyguları kontrol edebilir olduğunu fark etmesi özgüveninin oluşmasını sağlar.
Dışavurumcu sanatlar ve yaratıcılık çalışmalarında danışanların herhangi bir sanat eğitimi, ya da becerisine sahip olması şart değildir. Amaç ortaya çıkan sanatı ya da sanat eserlerini değerlendirmek değil, onları araç olarak kullanarak danışanın kendisini dışa vurabilmesi için güvenli bir ortam yaratarak kişisel gelişimine katkı sağlamaktır. Özellikle de düşüncelerini ve duygularını sözlerle ifade etmekte zorluk yaşayan danışanlar için çok etkili bir yöntemdir.
Dışavurumcu sanatlar ve yaratıcılık çalışmaları, sözün yetersiz kaldığı yerde başlar. İnsanları iyileştirir, onarır, dönüştürür. Danışan kendisinin anlatmak istediği sorunu sanat yoluyla ortaya koyabilir. Bu yöntem, farkındalığı arttırmakta ve bazı sorunlarınıza yeni anlamlar vermenizi sağlar. Bu yeni anlamlar da, yapıcı ve yaratıcı kararlara dönüşür.
Yapılan çalışmalarla hızlı ve etkili değişimler sağlanmaktadır. Dışavurumcu sanatlar ve yaratıcılık çalışmalarında öncelikle iletişim kolaylaşır, yaşanmış olumsuz olayların kötü etkileri azalır, kişi başa çıkış yollarını keşfetmeye başlar, problem çözümü kolaylaşır. Böylece ileride benzer sorunlar yaşadığında kendi çıkış yollarını çok daha kolay görebilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra; kişinin stres, kaygı ve korkularıyla baş etmesine de yardımcı olur.
İster gruplar halinde, ister bireysel katılım sağlanan bu çalışmalar her yaş grubuna kolaylıkla uygulanabilmektedir. Çocuklarla yapılan çalışmalarda da erken dönemde farkındalık sağlayarak, ileriki dönemlerde çok daha kendine güvenen, kendi sorunlarını gözlemleyip, kendi çözümlerini üretebilen bireyler oluşumuna büyük katkı sağlamaktadır.
Bazen duygular bir renk olur, bazen bir ses, bazen de bir form…

Bilinçaltının Renkleri, “an”ın duygu ve düşüncelerinin renk, form, sembol ve desen olarak kâğıda yansıtılmasıdır ve duyguların dışa vurulması ve yorumlanmasına yönelik uygulamaların yapıldığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda bilinçaltınızın gerçek renkleri ile tanışarak, belki de hiç fark edilmeyen ama yaşantılarda etkisini sürekli fark ettiren duygu ve düşünceler ile karşılaşabilirsiniz…
Farklı bir pencereden kendi içsel dünyanıza bakmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz…

Ceyda Tezel
Profesyonel Koç ve Eğitmen, Aile Danışmanı

Capital Brave Dergisi Mart 2016 Sayısı