Başarılı Bir Koç

,

Koçluk; dünyada ve ülkemizde sürekli gelişim halinde olan, gittikçe etki alanı çoğalan, gücünü davranış ve psikoloji bilimlerinden alan ve Türkiye’de mesleki standart ve yeterlilikleri ilgili resmi kurumlarca onaylanmış bir meslek olarak adını her geçen gün daha da fazla duyurmakta. Şimdiye kadar çokça koçluğun ne olduğu ve ne olmadığını konuştuk, yazdık, elimizden geldiğince anlattık. Bu defa biraz da başarılı bir koçun niteliklerini biraz araştıralım istiyorum.

Öncelikle nitelikli bir eğitim almış olmak şüphesiz ki ilk temel adım. Bu eğitimlerde mesleki yeterlilik ve becerilerin uygulamalarla kazanımı hedeflenir. Yani teknik bilgiler vardır ve daha önemli olan bu teknik bilgilerin uygulamaya nasıl geçirileceğidir. Eğitim programlarında pratik uygulama süreleri ne kadar uzun tutulur, eğitim alan her bir koç adayı ne kadar fazla koçluk görüşmesi deneyimlerse o kadar verimli bir eğitim olur diye düşünüyorum.

Sonrasında çiçeği burnunda koç için bazı eğitimlerde şart koşulan stajlarla beraber maraton başlar, seans maratonu diyorum ben buna. Bilgiler henüz tazeliğini korurken ne kadar çok koçluk görüşmesi deneyimlenirse o kadar hızlı yol alınır. Aslında diğer tüm alanlarda olduğu gibi burada da başarıya giden yol pratik yapmaktan geçiyor. Deneyimle, deneyimle, deneyimle ve tekrar deneyimle: koçluk kaslarımızı geliştirmenin esası seans deneyimleridir J

Tüm bu süreçlerde çok önemli bir özellik bizi hem yolda tutar hem de ileriye taşır: bireysel öz farkındalık. Bir koçluk görüşmesinde koçun tam olarak var olabilmesi, farkındalığının tüm odağını danışanına verebilmesi, kişisel bir önyargının görüşmeyi etkileyebileceğini ayırt edebilmesi, bunu ortadan kaldırmak için bilinçli olarak bu eğilimi elemine edebilmesi ve görüşmelerde kendi merkezinde kalabilmesi, koçun bireysel öz farkındalığının yüksek olmasını gerektiren unsurlardır.

Amerikalı yazar ve ICF MCC ünvanlı koç Marcia Reynolds “Koçlukta mükemmellik koçluk becerilerini mükemmel bir şekilde kullanmaktan ziyade koçluk görüşmelerinde koç olarak var olabilmekten, koçun mevcudiyetinden geçer.” diyor. Eğitimlerde koç adaylarına kendileri ile çalışmalarının öneminden bahsederiz sıklıkla. Kendisi ile çalışmayan bir başkası ile çalışamaz düşüncesiyle koçları kendi öz farkındalıklarını geliştirmeleri, kendi özlerini keşfetmeleri için çalışmaya teşvik ederiz.

Bir koçluk görüşmesine odaklanmış şekilde dikkati verebilmek; merkezli, açık fikirli ve danışan için yeterli bir açık alan içinde görüşmeleri yapabilmek; onunla karşılıklı bir şekilde keşif diyaloğuna girmek, öz farkındalığı yüksek bir koç için süreç içerisinde kolaylaşacaktır.

Ebru Oğuş, PCC
Profesyonel Koç – Koç Eğitmeni

Ebru Oğuş

Ebru Oğuş

Yazarın Diğer Yazıları