Yüzü Olmayan Kız; Ölüm, Pişmanlık ve Hayata Asılmak

,

Her insanın özünde yaşamını devam ettirebilme şavaşı vardır. Bir kişi, yaşamını devam ettirebilmek için başkasını öldürmek dahil her yola başvurabilir. Fakat intihar eden kişi, hayatla olan tüm savaşı bırakmıştır… Umutsuzluk, çaresizlik ve başka yol olmadığı düşüncesi kişide derin kaygı yaratır. Tek kurtuluşun ölüm olduğuna karar verirler. Her 40 saniyede bir kişinin intihara bağlı öldüğü göz önüne alındığında intiharın çok önemli bir toplumsal sorun olduğu kesindir. İntihar bireyseldir ama tek o kişinin ölümü ile sonuçlanmaz. İnsanlar ölüm ile kendi acılarına son verirken, aslında acılarını katlayarak geride kalanlara bırakırlar. Malaperte bu durumu, “intihar hemen daima egoizmin ürünüdür” diye özetler.

Özellikle 15-25 yaş arasında intihar oranları yüksektir. Gençlikte toplumsal düzen, hayat ve yaşama biçimi gibi sorunlar çözüm bekler. Genç kendisinin ne olduğu ile toplumun kendisinden ne beklediği arasında çelişki yaşar. Toplumun beklentilerini reddetmek yerine kendi benliğini red eder. Genç kendisini kısıtlandırılmış ve durdurulmuş hisseder. Kısıtlandığını düşünen genç için hareketsizlikle ölüm eşanlamlıdır. Çoğu kez intihar eylemi, onlar için, başka türlü başarılamayan hareketi sağlamak için yapılır. Çünkü önemli olan, hangi biçimde olursa olsun ileriye doğru hareket etmektir. Gençlerdeki intihar dürtüsü komplekstir. Bunlar hem gerçekten ölme arzusu hissederken hem de aynı zamanda intihar eylemi ile gerçekten yaşıyor olduklarını hissetme arzusu gibi hedefinden sapmış düşüncelere sahiptir.

İntihar ile umutsuzluk arasındaki ilişki erişkinlerde belirgin iken, depresif olmayan gençlerin intiharlarında umutsuzluk her zaman neden değildir. Menninger’e göre intihardan önce kişide öncelikle adam öldürme isteği gelişir. Kişi zaman içinde bu isteği kendine karşı çevirir ve kendini öldürür. Fakat asıl mesele ölümü gerçekten isteyip istememektir. Menninger’e göre yaş arttıkça öldürme isteği azalırken, ölme isteği artar. Yaşlılarda gerçek intihar oranı yüksek olup, temel etken umutsuzluktur ve ölümü gerçekten isterler.

Genç yaş intiharlarının çoğunda kişiler aslında gerçekten ölmek istemezler, daha çok tehdit içeriklidir ve dürtüseldir. Bu kişilerdeki ana problem insanlarla olan ilişkilerdedir. İntiharın temelinde öfke vardır ve amaç aslında ilişkide sorun yaşadıkları kişiyi üzmek, cezalandırmak, intikam almaktır. Alfred Adler intihara kalkışan bireyi, “kendisine zarar verme hayalleri görerek ya da kendine zarar vererek başkalarını inciten insan” olarak tarif eder. Özetle intihar bir iletişimdir; yardım için ağlamaktır; başkalarından yardım istemektir; tehdit veya intikam metodudur; pişmanlık ve bir itiraftır.

On yedi yaşındaki Katie Stubblefield’in intihar eylemi kendine zarar vererek başkalarını inciten insan tarifine tam uymaktadır. Katie’nin eylemi dürtüseldi ve asıl amacı ölmek değil, kendisini aldatan ve terkeden sevgilisinden öç almak, onu üzmek ve cezalandırmaktı. Bir çok genç intiharında olduğu gibi bir anlık öfke ve üzüntü ile aldığı karar yüzünden av tüfeği ile kafasına ateş ederek dönüşü olmaz bir yola girdi. Katie’nin intihar sonrası hayata yeniden tutunma hikayesi ilham vericidir. Katie’nin tüm zorluklara ve acılara rağmen hayata tutunma isteği aslında onun amacının ölmek değil intikam almak olduğunu ispatlamakta. Bir anlık öfke ile yüzünü kaybeden Katie, olaydan sonra bunu neden yaptığını hatırlamıyordu bile.

Zorlu ameliyatlar sonrası hayata döndürülen Katie’nin artık eski görünüşüne kavuşturmak imkansızdı. Tüm yüzü parçalanmış, yüzündeki kemikler dağılmış ve gözleri ciddi hasar almıştı. Katie çok uzun bir süre çiğnemek, yutkunmak ve rahatça nefes alabilmek gibi eylemleri gerçekleştiremedi. Vucudundan çıkan çok sayıda borular ile yaşama tutundu. Tek çaresi yüz nakli olmaktı. Yüksek doz uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden Andrea Schneider adlı bir kadının yüzü, 2017 yılında 31 saat süren zorlu bir ameliyatla Katie’ye nakledildi.

Kurşun Katie’nin, burnunu, alnını ve çene kemiğini de dahil olmak üzere yüzünün büyük bir kısmını tahrip etmişti. Aynı kurşun gözlerinde ve beyninde de hasara sebep oldu. Nakil ameliyatına kadar 22 estetik ameliyat geçiren Katie’ye yüz nakli sonrası da üç ameliyat daha yapıldı. Genç kadın halen konuşmada güçlük çekiyor. Psikoterapinin yanısıra Katie yeni baştan konuşmayı ve yürümeyi öğreniyor. Nakil edilen yüzü vücudunun reddetmesi olasılığına karşı da hayat boyu bazı ilaçlar kullanacak. Katie’nin yeni hedefi ise okula yeniden başlamak, intihar ve hayatın önemi konularında gençlere konuşmalar yapmak…

Prof.Dr. B Handan Özdemir