Siz de Erteliyor musunuz?

,

Hepimiz yapmamız gereken tüm işleri, hedefleri, yapılacakları kendimizce bir bahane ile erteleriz. Bazı kişiler “Nasıl olsa yarın yaparım.” diye düşünür; bazıları da “Bugünün işini yarına bırakma.” diye.

Peki siz hangi gruptansınız?

“Erteleyenlerden” mi yoksa “hemen şimdi yapılmalı-cılardan” mı?

Çoğunlukla hepimizin içinde bir miktar da olsa, yapılması gerekenleri “öteleyebildiğimiz kadar   ötelemeliyim” düşüncesi vardır. İşler ne zaman birikmeye başlar ve biz ne zaman artık iyice sıkıştığımızı hissedersek o zaman harekete geçmeye başlarız. Bazı durumlarda bu hiç de kolay değildir. Kendimize ayırdığımız o ara zamanı sadece keyif için kullandıysak ya da mazeretler sunduysak kendimize, istediğimiz gibi harcayabileceğimiz o ödül zamanlar bitip tükenmiş, yumurta kapıya dayanmıştır.

Hayat bize sürekli farklı yollar, farklı kapılar sunar. Bizler hangi kapıları tercih edeceğimize kendimiz karar veririz. Bu kararları kendi hayatımız için ne kadar doğru zamanlama ve planlama yaparak verirsek o kadar başarılı oluruz. Hedeflerimize giderken, ertelediğimiz her süreç bizim hayatı biraz daha kaçırmamıza neden olur.

Bazen erteleyen çoğu kişi için, “sonra” geldiğinde durum çok da farklı olmaz; ertelenen her şey için yeni bir “ertesi gün bahanesi” bulunur. Böylece erteleme bir alışkanlığa, sonra da bir hayat tarzına dönüşür. Hep bir gün yaparım diyerek gönderdiğimiz konular “bir gün adasında” birikir durur. “Pazartesi rejime başlayacağım” diyerek kendimize verdiğimiz sözleri kaç pazartesi ertelediğimizi düşünün…

Erteleme eğiliminin yüzeyde görünen sebebi, genelde insanın zamanını yönetmedeki zorlanmaları gibi görünür. Ertelemenin elbette zaman planlamasıyla ilgisi vardır; ancak çoğu zaman ertelemek zamansızlığın bir sonucu değildir. Aslında kişiler işlerini erteledikleri, kararsız kaldıkları için zamanı iyi yönetemezler. Eğer başarmak istiyorsak karar verdiğimiz işe başlama disiplinini ve cesaretini de göstermeliyiz. Hayal etmek, istemek, planlamak elbette küçük ya da büyük her iş için gereklidir ama başarı ancak işe başlayanların sahip olacağı bir ödüldür.

Erteleme eğilimi yerine “acil” ve “önemli” kavramlarını yerleştirdiğimizde, sorumluluk almaya başladığımızda, başarı doğal olarak kendiliğinden gelecektir. Sizin için önemli olan şeyleri belirleyin ve sonra da öncelikle onları yapın.

“Cesareti olmayan adamın başarısı da olmaz.” Publius Cyrus

Sizi hedefe götürecek şeyleri doğru planlamışsanız, onu uyguladığınızda hiçbir şey o hedefi elinizden alamaz. Hedefinizde beklenmedik nedenlerden dolayı aksamalar olduğunda ne yapacağınızı da önceden planlamış olmak sizi daha güçlü kılacaktır.

Bu hedefe doğru yol alırken, öncelikle hedefe ulaşmak için bir strateji belirleyin. Zaman içinde hangi sırayla hangi adımları atmalısınız? Eğer hedefiniz uzun vadede gerçekleştireceğiniz bir süreçteyse, yapılacak işleri önce yıllara bölün. İlk yılı aylara bölün ve ilk ayı da günlere bölün. Günün hangi saatlerinde ne yapacağınızı belirledikten sonra artık harekete geçebilirsiniz.

Başarılı insanın; her zaman programı vardır,

Başarısız insanın ise “mazereti”…

 

CeydaTEZEL
Aile Danışmanı, Profesyonel Koç
Çayyolu Life Dergisi, Mayıs 2015 sayısı