2 Temmuz Yengeç Burcunda Güneş ve 17 Temmuz Oğlak Burcunda Ay Tutulması

,

Bu ayki yazımızda biraz daha teknik konulardan bahsedelim istiyorum. Önümüzdeki ay iki önemli tutulma var, tutulmalar ay düğümlerinin transit ettiği burçlarda gerçekleşir, Güneş ve Ay, ay düğümleriyle 18 derecelik orbda yer alıp, yeniay ve dolunay pozisyonlarında bulunduklarında yörüngeleri dünyanın yörüngesi ile hizalanmıştır ve birbirlerinin ışığını belirli ölçülerde keserek tutulma dediğimiz doğa olayına neden olurlar. Bu yüzden tutulmalar aksımız her zaman ay düğümlerinin bulunduğu burçlarda ya da 18 derece yakınlıkta komşu burçlarda gerçekleşebilirler.

Tutulmalar eski dönemlerde kralın ya da kraliçenin ölümüne kadar gidebilecek, toplumu etkileyecek düzeyde önemli olaylarla bağdaştırılırdı. Bugün bizler onları oluşması muhtemel olaylar için en önemli kırılma zamanlarının güçlü birer göstergesi olarak yorumluyoruz. Oluşması zor görünen değişimlerin gerçekleşmesi için beklenmedik olaylarla yüz yüze gelinen ve hatta bireysel haritaların potansiyellerine göre ölümler ve kayıplarla da bağlantılıdırlar.

Güneş tutulması 10 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Güneş ve Ay, kuzey düğüm bendinde kavuşuyor, Ankara’ya göre çıkartılmış haritada 5. evde yer alıyorlar. Yükselen Kova burcu ve yöneticisi Satürn 12. evde Oğlak burcunda ve Güney düğüm ile kavuşumda. 12. ev kollektif etkiyi gösteriyor bu evde yer alan Satürn aslıyla uyumlu gerçekleştirilen görev ve sorumlulukların bireysel etkilerin üstünde bir yetenek ile gerçekleşmesini, adeta ilahi destek görmesini anlatır.

Güneş tutulmaları, algıladığımız kadarıyla gündüzün kararması ve gecenin kısa süreliğine hakimiyet kazanması olduğundan eski halklarca korkunç olayların habercisi gibi algılanmıştır. İnsanoğlunun bilinmeze karşı duyduğu korku, ve kontrol sanrısının ortadan kalkması bu inancın temelini oluşturur. Zahiri olanın batıni olanı maskelemesi sınırlı güce ve algıya sahip insanın güvende hissetmesini sağlıyor olabilir pek tabi ki. Böyle bakıldığında tutulmanın gerçekleştiği ev konularında hali hazırda yaşanan karmaşa ve yanılgıların bir son bulması, en azından bu konularla ilgili bir dizi olayın gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Kuzey düğüm tarafında gerçekleşecek olması olayların yeni, bilinmeyen nitelikte ruhsal gelişime hizmet edecek deneyimleri içereceğinden bir miktar daha korkuyla karşılanabileceğini gösteriyor. Bu tutulma haritasında ev, aile ve yuva konularını, çocuklar, aşk ve yaratıcılık konularıyla birleştirecek büyük ve köklü değişimlerden bahsedebiliriz. Yükselenin Kova burcunda olması radikal değişimleri gösterir dedik fakat yöneticisi Satürn ün 12. evde güney düğümle ve Pluto ile kavuşum, Güneş-Ay tutulmasına karşıt yaptığını düşünürsek, bu değişimlerin alışmış olunan güvenlik alanı kalıplarını kırmayı gerektireceğini, bazı bitişleri ve vazgeçişleri getireceğini söyleyebiliriz. Uranüs değişimi destekleyen sekstil ve şefkatli Neptün’de üçgen açı veriyor tutulmaya. Sepharial’a göre Yengeç burcunun ikinci dekanında oluşacak bir Güneş tutulması, nehirleri, su kaynaklarını kurutur, kadınlar ve erkekler arasında patlamalara ve tutkulara neden olur. (Güneş ve Ay Tutulmaları, Dünya ya etkileri, Sepharial, ilhan yayınevi, 2000)

Aşağıda 17 Temmuz Ay tutulması haritasını görüyoruz. Ay tutulmaları, dolunay zamanı gerçekleşir, Ay ve Güneş karşıt konumda yer alır ve Dünyanın yörünge düzlemiyle hizalanırlar, böylece ay düğümlerinin de orbunda bulunurlar. Ay tutulmaları olgunlaşmış girişimlerin sonuçlarının ortaya çıkış zamanlarını gösterirler.

Ay tutulması haritasında yükselen rahatına düşkünlüğü, uyum, ahenk, sadelik ve yaşamdan zevk almayı simgeleyen Boğa burcunda fakat köklü değişim, devrim ve dürüstlüğü simgeleyen Uranüs ile tam kavuşum yapıyor ve Güneş tutulmasının köklü değişim temasına tekrar vurgu yapıyor. Güneş tutulmasının derecesine yakın yerleşmiş yöneticisi Venüs önceki tutulmanın getirdiği temayı destekleyen davranışları sorgular nitelikte. Ay`ın tutulduğu konum ise güney düğümle ve 10. evde, değişimlerin toplum önünde görünür hale gelmesini gösteriyor aynı zamanda ASC’nin yücelme yöneticisi. Yerleşim itibariyle de 4-10 aksında olduğundan Yengeç- Oğlak temasını destekliyor ve özünüze, kendi varlığınıza şefkatli olmanız gerektiğini, toplumun getirdiği, başka normlardan kaynaklanan kabukların artık kırılıp geride bırakılması gerektiğini sert bir şekilde hatırlatıyor. Yengeç burcu Ay yönetiminde olduğundan en hassas ve savunmasız olduğumuz, kendimizi zayıf hisssettiğimiz duygusal beslenme alanımızı gösterir. Bu aksta gerçekleşen tutulmalar, hem kendi benliğimizi besleme ile ilgili dersler hem de anne-babamızla ilgili deneyimler getirir. Sepharial e göre Oğlak burcunun bu dekanında gerçekleşen Ay tutulması bir kralın ölümünü ve bir isyanı gösterebilir.

Tutulmaların bizim ve kollektifin en yüksek hayrına gerçekleşmesi dileğiyle güzel bir Temmuz ayı olsun.

Ülgen CURA KARAARSLAN,

ASTROLOG, DİP ASA
İSAR CAP, MAPAİ, OPA ÜYESİ

Ülgen Cura Karaarslan

Ülgen Cura Karaarslan

Yazarın Diğer Yazıları