4 Element 4 Mizaç

,

Astroloji, hiçbir sınırlama olmaksızın, psikoloji tarafından onaylanmaktadır, çünkü astroloji geçmişin tüm psikoloji bilgisinin özetini temsil etmektedir.

C.G. Jung

The Secret of the Golden Flower üzerine açıklamalarından

Dört element kavramı hiçbirimize yabancı değil, zira pek çok eski metinde, farklı kültürlerin mitolojilerinde, psikolojide, bilim tarihinde, ve teolojide sık sık konu edilir. Dört elementi dünyanın direği, dünyevi alemin varoluş biçimi, yapıtaşı gibi açıklıyor ezoterik metinler. Antik Yunan’da Hippocrates vücut sıvılarını dört elementle izah etmiş ve bunların oranlarındaki bozulmaları ‘hastalık’ diye adlandırmış. Hipocrates’ a göre Ateş elementi ‘sarı öd’, hava elementi ‘kan’, toprak elementi ‘siyah öd’ ve su elementi ‘mukus’ ile ifade ediliyordu. 1700 lerin sonlarına kadar hem mizaç ile hem de hastalıklarla ilişkisi kabul gören dört element daha sonra bir süreliğine rafa kaldırıldı. Burada bahsetmek istediğim dört element bizim günlük yaşantımızda karşımıza çıkan insan mizaçları ile ilgili.

Ateş elementi, choleric, güçlü kolerik diye tabir edilen, dışarıya doğru genişleyen, ısı ve ışık yayan, sabırsız, hevesli, ilham dolu, çocuksu egosal, güçlü, dürüst, coşkulu, neşeli bir mizaçtır. Ateş elementi burçlar koç, aslan ve yay dır. Bu burçlar iradelerini doğrudan kullanmak konusunda oldukça bilinçlidirler ve eril burçlardır. Fakat sabırsız ve nazik olarak vakit kaybedemeyecek kadar aceleci olabildiklerinden bencil ve umursamaz görünmek gibi bir gölge tarafları vardır.

Su elementi, phlegmatic, barışçıl soğukkanlı diye tabir edilen, sakin sezgisel, dişil, somut olmayanın sezgisel olarak farkında olan, duygusal dünyanın içinde kaybolan bir mizaçtır. Çok yüksek sezgisel farkındalığı olduğu halde kaynağını somut olarak bilemediğinden bilgisini ifade etmekte oldukça zorlanan bir yapıdadır. Suyun doğasında da olduğu gibi şekilsiz, her kabın şeklini alabilecek bir yapı gibi uyumlu ve barışçıldır, huzur vermeyi öğrenirse huzur bulur yoksa bilinçdışı farkındalığın verebileceği korkularla mantıksızca savunmacı eğilimde olabilirler. Tıpkı su gibi akışa güvenmeyi öğrenmek onların bilgeleşmelerine ve evrimleşmelerime imkan sağlar. Yengeç, akrep ve balık burçları su burçlarıdır.

Hava elementi, sanguin, popüler optimist mizaç ile ilişkilendirilir. İyimser, zihinsel, yaratıcı, teorisyen, felsefi, nesnel, mantıklı, sosyal ve iletişimcidirler. Yaratımın düşünsel, zihinsel kısmında aktiftirler, insan bilgisinin oluşumu ve korunup aktarılması bu elementle ilişkilidir. Fazla teorik olmakla gerçekçi olmamakla eleştirilirler, aşırıya kaçmaları halinde fanatik ve tuhaf görünürler. Fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını anlamakta güçlük çekerler, buna bedenlerinin ihtiyaçlarının farkında olmamak da dahildir (açlık, uyku gibi). Erildir, iradelerini kullanırken bilinçlidirler. Hava burçları, ikizler, terazi, kovadır.

Toprak elementi, melankolik, mükemmeliyetçi mizaç ile ilişkilendirilir. Dayanıklılık, fiziksel dünyanın tam olarak farkında olmak, anda ve mekanda olma bilgisi, pratik mantık, duyular aracılığıyla çevreyi algılama, sabır ve disiplin. Onlar doğuştan para kazanmak, fiziksel ihtiyaçlarını gidermek, hedefine ulaşıncaya kadar sabretmek gibi bilgilere sahiptirler. Onların gölge yanları ise dünyayı sadece maddi ve beş duyu ile yakalanana indirgeme eğilimleridir. Bu onların uzun vadede fazla temkinli donuk bir yapıya bürünmelerine, hayal gücünden yoksun renksiz ve katı bir hayat sürmelerine neden olur. Dar görüşlülük, sınamadıkları yeni bilgilere kapalılık ve bu tür hareketli, canlı ve yaratıcı insanlara şüphe ile yaklaşma eğilimi geliştirirler, halihazırda yarattıkları şeylere aşırı güvenip, bağlanıp, değişime inanmayarak son derece sabit deneyimleri hayatlarına çekip kendi kehanetlerini en çok melankolikler doğrularlar. Boğa, başak ve oğlak toprak gurubu, dişil burçlarıdır. Genellikle kararlarını fiziksel algılarına göre bilinçsizce duyularıyla ve deneyimleriyle alırlar, bu anlamda su gurupları gibi sebeplerini doğrudan ifade etmekte zorlanabilirler.

Bunlar genel olarak Güneş burçlarına bağlı olarak değerlendirebiliriz, etkisi yadsınamaz, fakat bir mizacı belirlerken sadece Güneş burcunun elementini değerlendirmek yeterli değildir, haritada yükselen, yükselen yöneticisi ve konumu, 1. ev ve 1. evde yerleşmiş gezegenler, Ay burcu da çok önemlidir, hatta ortaçağ metinlerinden öğrendiğimiz ve oransal olarak elementleri tam olarak hesaplayabildiğimiz teknikler de vardır ve oldukça kullanışlıdırlar. Bir danışanla çalışırken elementler temelinden hareket ederek , kişinin mizacını dolayısıyla temel ihtiyaçlarını belirleyerek ilerlemek oldukça güvenlidir. Koçluk eğitimlerinin de çok önemli bir parçası olan mizaçlar, Astroloji Harita Danışmanlığında da çok hızlı ve kesin veri sağladığından ilk incelenmesi gereken verilerdendir.

Keyifli, mutlu, huzurlu bir Ekim ayı olsun…

Ülgen KARAARSLAN
Astroloji Danışmanı, Öğretmen
Dip.ASA, MAPAI, ISAR CAP

@uraniamercury
@studiovenussirius

Yararlanılan kaynaklar: Astroloji, Psikoloji & Dört Element, Stephen Arroyo, Barış İlhan Yayınevi.

Ülgen Cura Karaarslan

Ülgen Cura Karaarslan

Yazarın Diğer Yazıları