Astroloji Nedir? Kişisel Gelişim İçin Nasıl Kullanabiliriz?

,

Bir yaz yağmuru ne anlama gelir? Ya da bir kara kedinin yanınızdan geçip gitmesi? Ormanlık alanda kuşların birdenbire havalanmaları ? işten geç çıkmanız? Komşunun çocuğunun bademciklerinin şişmesi? patronunuzun eşinin kayak yaparken bacağını kırması? Sokaklari suyla süpüren aracın sizin şeridinizi yavaşlatması? bunlar ne kadar anlamlı veriler, her yerdeler, her andalar, her gün milyonlarcasını okumadan yanlarından geçip gidiyoruz, sadece ilgili olduklarımızın farkına varıyoruz ve onlara anlam yüklüyoruz oysa ki hepsi eşit derecede anlamlı büyük tablo bakımından. Peki bütüncül olarak okuyabilseydik bu verileri nasıl olurdu? Neler değişirdi, ya da kendimizle ilgili olanları en azından doğru okuyabilseydik?

Bu noktada Astroloji aklıma geliyor işte. Astrolojinin kadim zamanlardan beri üzerinde çalıştığı şey tam olarak astronomik göstergeleri kullanarak karmaşık görünen bilgiyi okumak. Fakat hala bir çerçeveye ihtiyaç var örüntümüzün anlamlı olabilmesi için, bir bireysel harita ya da olay anı haritası gibi. Veri denizinden ilgili verileri çekmek gerekiyor ardından. Bu konu ile ilgili sınırlarımız ise astrolojinin hali hazırda bilinen bilgileri ve astroloğun yeterliliği oluyor. Sanıldığının aksine çok fazla çalışma, gözlem, deneyim gerektiriyor, bu yapılmadığı takdirde derinleşme sağlamıyor ve gölgesine düşülüyor.

“Astroloji ne değildir ya da nedir?” başlıklı sayfalarca yazı yazılabilir, evrendeki eş zamanlılığın en iyi göstergesi olması bakımından pek çok bilim adamı tarafından kullanılmış bir yöntemdir mesela tarihte. Günümüzde ise bilimsel çevrelerce yok sayılır ve tüketim anlayışımızın gerektirdiği şekilde ‘işe yaramazsa yaramasın fakat iyi satılsın’ metası durumundadır. Oysa ki farklı alanlarda insanların yararına kullanılabilecek çok güçlü bir araçtır, özellikle kişinin kendini tanıması için çok faydalı bilgiler sunar. Kişinin kendi gücünü eline alabilmesi için yapması gereken iç gözleme tarafsızca ışık tutar, bununla birlikte olası bütün verileri okumayı bilen bir astroloğun dahi kendi haritasının zayıf yönlerini okuyabilmesi zaman alır. İnsanların iç görü geliştirme süreçleri ile doğru orantılı olarak gelişecek bir objektiviteyi gerektirir. Bu yönüyle de görüldüğü gibi bir sihirli değnek değildir.

Astroloji çok güzel bir bilgidir, iyi insanların elinde çok güzel bir araçtır, astroloğun bunu tarafsızca kullanabilmesi, gölgesine düşmemesi, kendi merkezinde kalabilmesi bu bilgi ile şımarmaması için farklı beceriler kazanması gerekir. Gölgesi ne mi? ‘Seni senden daha iyi biliyorum ile başlayan, bunu şunu yapmazsan kıyamet kopacak’ ile biten insan egosu. Pek çok kişisel gelişim aracında olduğu gibi danışanı kendi gücünü kabule sevk etmek yerine bağımlı kılmak, merkezlenmesine katkı sağlamak yerine, yerine merkezinden saptırmak riski. İşte bu noktada danışmanlık becerileri, etik ilkeler bilgileri yanında, tarafsızlık, merkezlenme ve sınırlar ile ilgili bilgileri de doğru anlamak ve kullanmak gerekir. Danışanı kendini tanımaya, kendi kararlarını almaya cesaretlendirmek, başka bakış açılarının varlığını ve bunların seçilebileceğini fark etmesini sağlamak hem astroloğun hem de danışanın kişisel gelişimi bakımından çok faydalı olacaktır.

Astrolojiyi ve her güzel bilgiyi bütünün aydınlanması ve yükselmesi için kullanabilmemiz dileğiyle

Sevgiyle…

Ülgen CURA KARAARSLAN
Astrolog
Dip. ASA, ISAR CAP
www.instagram.com/uraniamercury/

Ülgen Cura Karaarslan

Ülgen Cura Karaarslan

Yazarın Diğer Yazıları