YOGA nedir?

,

Yoga, kelime anlamıyla birlik demektir. Burada söz konusu olan birlik öncelikle bireyin zihin, ruh ve beden birliğidir.
Yoga sisteminin meydana getirilme sebeplerinden belki de en önemlisi Hint felsefesinde olan doğum-ölüm döngüsünü kırmak ve en üst tekamül seviyesine ulaşarak( Nirvana) bir daha bedenlenmemektir.
Yani amaç ruhun kurtuluşudur.
Beden; bu üçlü içinde kişinin sahip olduğu tek görülebilir olandır.
Ruh ve zihin sonsuz kaynağa bağlı iken, beden ancak kapasitesi kadar titreşerek, zihin ve ruhun bağlı olduğu kaynağı süzer ve dünya realitesine aktarır.
Bedeni bir ampül gibi düşünecek olursak sonsuz elektrik kaynağından ampülün watt gücü kadar elektrik çekme ve yansıtma becerisine sahiptir. Daha çok ışık yansıtmak isteyen ampülünün yani bedeninin kapasitesini arttırmak durumundadır.
Yoga; kişinin eş zamanlı olarak ruh-zihin-beden üçlüsünü hizalayarak kendi içinde “Bir” olma halidir. Bir olmak kişinin yaptıklarının, düşündüklerinin, tavrının, bedeninin aynı yöne bakması ve tutarlı olması demektir. Yoganın en mükemmel tarafı bütünsel bakış açısıdır. Kişinin; bedeni, zihni ve ruhu hizalandıkça “RUH” tekamül için kendine en uygun alanı bulmaya başlar.
Yoga günümüzde anlaşılanın aksine sadece beden hareketlerinden oluşmaz. Asanalar (duruşlar) 8 basamaklı yoga sisteminin sadece 1 basamağıdır ve yoga tamamen içsel bir yolculuktur.
Her türlü öğretide olduğu gibi yoga için de iyi bir hoca çok önemlidir.
Hocalık yapan kişinin aynı yollardan geçerek edindiği tecrübe, olgunluk ve anlayışla öğrencisine alan tutması önemlidir.
Asanalar esnasında kullanılan mat alanımızı belirler ve simgeler.
Bedenimizde bu dünya realitesindeki alanımızdır.
Bedenin kapasitesi arttıkça alanına daha çok ışık alarak yaşamında daha üst tekamül seviyelerine geçecektir.
Zihin bu üçlü içerisinde bazen kötü çocuk gibi gösterilse de bence en önemli olanıdır. Zira kişi hayatını tamamen zihin yapısından yaratır ve gerçek değişimde ancak zihin algısı değişimiyle mümkündür.
Yoga asla bir din değildir.
Kişiyi daha sağlıklı, dengeli, verimli bir yaşama götüren bir yoldur.
Herhangi bir yoga atölyesine gidememe durumunda internette birçok iyi ve deneyimli hocanın videoları takip edilebilinir.
İddialı ve ileri seviye hareketler yerine sade, temel hareketleri esas alan videolar başlangıç için uygun olabilir.
Yoganın ana vatanı olan Hindistan’da birçok yoga sınıfı sade duruşları, nefes egzersizlerini ve meditasyon tekniklerini tekrarlayarak dersler yapmaktadır.
Ne de olsa sade her zaman makbuldur.
Yogada en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri düşüncelerden kurtulmak, zihni durdurmaktır.
Oysa ki zihnin görevi düşünmektir.
Düşünmeyen bir zihin ancak bedeni terk etmiş bir zihindir.
Nefes almayanlar; düşünmez.
Yogada niyet düşünmemek değil düşüncelere takılı kalmamaktır.
Yoga yolunda olmak, kişiyi ilk önce kendi içinde birliğe ulaştırarak ardından esas niyet olan tüm varoluşla ayrı olduğu illüzyonundan kurtararak tekliğe, gerçek birliğe götürür. Ancak bu mertebeye erişebilmek için ilk önce kendi birliğimiz için çalışmak, çaba göstermek gerekir.
Bu yol sanılanın aksine her zaman huzurlu, mutlu, rahatlatıcı değildir.
Yolda taşlar, karanlıklar, engeller her zaman olacaktır.
Sistem her zaman kararlılığımızı sorgular.
Emin misin tamam mı devam mı? diye sorar…
Yolun sonundaki “Kurtuluş” yol boyu kendini gösterir.
Yüklerden, rollerden, bedendeki her türlü fazlalıktan kurtulmak yolun sonundaki ışığın yol boyunca kendini gösteren yansımalarıdır.
Yoga yolunda ki kişi her an küçük nirvanalar yaşar ve bir döngü kırar.
Yoga; dengeli ve sistematiktir.
Yoga; iyi gelir…

 

Didem Öztabak
Hindolog ve Yaşam Koçu
www.didemoztabak.com